Sår

Det finnes mange typer sår. De sår som du kan lese om her er forskjellige typer leggsår og litt om trykksår. Vi regner med at ca. 0,4 - 0,8% av Norges befolkning kan ha leggsår på et gitt tidspunkt. Det vil si at opp til 36.000 mennesker kan ha leggsår ved envher tid. Forekomsten av leggesår øker med alderen. Vi vil derfor se en økning av antall leggsår etterhvert som andelen eldre i befolkningen øker.

Den vanligste typen sår på leggen er venøse leggsår. Ca. 50% av alle leggsår er av denne typen. Arterielle sår, areriovenøse sår, diabetessår og hydrostatiske sår er omtrent like vanlige og står for ca. 10% hver. De siste 10% inneholder sjeldne typer sår som f.eks. necrobiosa lipoidica og tumores. Tallene er meget omtrentlige.

Det er viktig at man har en behandlingsstrategi i leggsårsbehandlingen.

  1. Still diagnose. For å kunne sette inn riktig behandling er det viktig at riktig diagnose på såret blir stilt.
  2. Velg behandling. Leggsårene behandles forskjellig avhengig av hvilken type sår det er. Kompresjonsbehandling er en viktig del i behandlingen av venøse leggsår, men vil gjøre direkte skade ved et arterielt sår. I tillegg vil behandling av den bakenforliggende årsaken til såret variere med typen sår.
  3. Vurder resultatet av behandlingen. Sårets utvikling kan måles objektivt enten ved måling eller foto med jevne mellomrom.
  4. Oppfølging etter sårheling. Kompresjonsstrømper er for eksempel en av de viktigste forebyggende tiltakene ved venøs insuffisiens.

Norsk interessefaggruppe for sårheling (NIFS) er en ideell organisasjon for helsearbeidere som er opptatt av eller arbeider med kroniske sår eller sårproblematikk. Du kan lese mer om NIFS på deres hjemmesider.

  • Venøst leggsår

    Venøse leggsår

    Venøst betinget ulcus cruris er sår som finnes på leggen pga dårlig sirkulasjon (tilbakeløp av blodet fra foten). Les mer... | Sykdommer

my box