Hudinfeksjoner

Huden kan bli infisert av sopp, bakterier og virus. Vi regner her også med sykdommer på grunn av midd, lus, og insekter.

En del hudinfeksjoner trenger man ikke alltid å behandle. For eksempel mollusker, vorter eller kviser. Behandling skjer hvis sykdommen oppleves som problematisk.

Andre hudinfeksjoner bør alltid behandles for ikke å gi medisinske komplikasjoner. For eksempel rosen, borrelia og brannkopper.

my box