Vioxx

Vioxx er trukket fra markedet på grunn av uheldige bivirkninger. Vioxx er en medisin som minsker de ikkebakterielle betennelsestilstandene i leddene. Det brukes ved artroser, ved reumatoid artritt og ved psoriasis artritt.

Av Dr. Helge Bengtsson

Medisinen tas 1 gang daglig og minsker ømheten og stivheten i leddene. Det gir også større bevegelighet i leddene.

Vioxx kan tas med eller uten mat. Ved dårlige nyrer og dårlig lever må man starte med en lavere dose enn normalt. Medisinen kan tas sammen p-piller, diabetesmedisiner, soppmedisiner og magesårmedisiner.

Når det gjelder behandlingen av psoriasis artritt og reumatoid artritt vil ofte varme og lysbehandling i tillegg til tablettbehandlingen være en fordel. Derfor arrangerer staten klimabehandlingsreiser til syden.

Ved alvorlige leddbesvær må pasienten også tilses av reumatolog.

Det finnes et synonympreparat til Vioxx som heter Celebra.

my box