Urticaria pigmentosa

Ved urticaria pigmentosa er kløecellene i huden (mastcellene) samlet i grupper så det blir gråbrune flekker. Ved trykk eller varme kan det bli hevelse i huden over flekkene.

Av Dr. Helge Bengtsson

Ofte sees disse flekker i barndommen og varer i mange år. Over halvdelen viser seg før 2 års alder.

Urticaria pigmentosa er ikke normalt knyttet til sykdommer inne i kroppen, men det kan forekomme mage plager (smerter, diaré) og korte feberperioder i noen tilfeller.

Visse smertestillende medisiner, som morfin og kodein, kan utløse anfall av kløe og hevelse. Ved anestesi kan anfall forekomme ved bruk av skopolamin og kurare.

1/4 av de som har urticaria pigmentosa har det i noen år og så kan det forsvinne. I de fleste tilfeller forsetter flekkene i mange år.

Det finnes ingen behandling for urticaria pigmentosa som kan få sykdommen til å forsvinne, men hvis det oppstår kløe og hevelse som er besværlig kan dette lindres med antihistaminbehandling (medisin) og lysbehandling.

my box