Trental

For å øke gjennomblødningen ved sirkulasjonsforstyrrelser i beina kan man bruke medisiner som for eksempel Trental (pentoxifyllin).

Av Dr. Helge Bengtsson

Medisinen kan brukes i sårbehandlingen og da oftest ved arterielle sår. Trental har nok en viss virkning på karenes størrelse, men det virker sannsynligvis også ved at blodet "blir glattere" og lettere renner gjennom årene.

Medisinen brukes oftest ved dårlig blodtilførsel som for eksempel åreforkalkninger, diabetiske blodkar med mer. Den har også en mindre virkning på dårlig blodfraførsel (venøs insuffisiens).

Medisinen tas 3 ganger daglig enten med eller uten mat. Det brukes mest på eldre mennesker, men hvis det brukes på yngre mennesker bør det ikke brukes ved graviditet og amming.

Trental kan tas sammen med andre medisiner men i noen tilfeller kan blodsukkeret bli litt lavere så diabetikere må kontrollere sitt blodsukker ekstra nøye når de tar Trental.

my box