Tixocortolpivalateallergi

Allergi mot tixocortolpivalate er tegn på at man er allergisk mot visse typer kortison/steroid som ofte finnes i medikamenter f.eks. kremer, nesespray, innhalasjoner, tabletter, linimenter m.fl.

Av Dr. Helge Bengtsson

For å unngå at kontakteksem oppstår eller forverres er det viktig at man i så stor grad som mulig unngår produkter som kryssreagerer med tixocortolpivalate. Eksempler på dette er: hydrocortisone (Mildison), Prednisolon, Prednisone, fludrocortisone (Florinef), Methylprednisolone(Depo-Medrol, Medrol, Solu-Medrol og Hydrocortisone-17-butyrate.

Det finnes kortisonpreparat som ikke inneholder tixocortolpivalate. Hvis man har eksem hvor man normalt ville brukt en kortisonkrem kan man også vurdere å bruke Protopic eller Elidel.

my box