Raynauds fenomen

Raynauds sykdom/fenomen (likfingre) forekommer ved midlertidig dårlig blodtilførsel til fingre og tær. Det kommer i forbindelse med kuldeprovokasjon.

Av Dr. Helge Bengtsson

Fargeforandringene er blekhet og deretter blått og rødt.

Blodtilførselen kan være midlertidig dårlig så lang tid at det blir sår. Når Raynauds fenomen finnes uten annen sykdom kalles det primær Raynauds sykdom. Det er nesten alltid hos jenter under 25 år.

Primær Raynauds fenomen kan forekomme ved:

  1. Reumatisk/autoimmun sykdom.
  2. Skader eller vibrasjoner fra vibrerende verktøy.
  3. Arteriesykdommer.
  4. Nervesykdommer.
  5. bruk av medisiner, blant annet blodtrykkssenkende medisin (betablokkere), Sandimmun, p-piller, antideppresiva (Imipramine) og amfetamin.
  6. Nyresvikt.
  7. Underfunksjon av thyreoidea.
  8. Anorexia nevrosa.

Raynauds sykdom er vanskelig å behandle, men ofte kan pasienten ha hjelp av varme votter. Varme håndbad kan minske anfallenes lengde. Røyking vil øke symptomene og råd om å slutte med røyking er obligatorisk.

Medisiner av typen calciumantagonist kan også brukes, f.eks. Nifedipin (Adalat). Effekten er ofte moderat.

my box