Raptiva

Raptiva (Efalizumab) er en medisin som kan brukes ved moderat til alvorlig psoriasis.

Av Dr. Helge Bengtsson

NB! Raptiva er avregistrert og kan ikke lenger skrives ut (23.02.2009).

Raptiva brukes til behandling av voksne med moderat til alvorlig plakkpsoriasis, som ikke har hatt god effekt av annen systemisk behandling. Dette inkluderer Sandimmun, Methotrexate og lysbehandling.

Raptiva minsker psoriasis med over 75% i ca. 25% av tilfellene etter 12 uker, og med 50% etter et halvt år. Hos de som behandles med Methotrexate og ikke har tilstrekkelig effekt kan Raptiva brukes. Medisinen settes som injeksjoner under huden (subkutant) 1 gang per uke.

Det er få bivirkninger med Raptiva, men hvis man får infeksjoner bør man snakke med sin lege. Noen kan få kløe, litt hevelse og rødme rundt innstikksstedet. Dette kan vare noen dager og det kan komme tilbake når man får neste injeksjon. Det er derfor lurt å variere innstikksstedet.

Hvis man brått avslutter behandling med Raptiva uten å erstatte med annen behandling, kan psoriasisen forverres kraftig. I forbindelse med vaksinering bør behandling med Raptiva opphøre 8 uker før vaksinering, behandlingen kan gjenopptas 2 uker etter vaksinering.

Kvinner må ikke bli gravide mens de bruker Raptiva fordi det ikke er klarlagt om fosteret kan ta skade. Det er heller ikke anbefalt å amme når man tar Raptiva.

Behandling med Raptiva er dyrt. Det koster ca. 3000 kroner per uke og det må derfor søkes om å få det betalt innen behandlingen starter.

my box