Quaterniumallergi

Quaternium (dowicil) er et konserveringsmiddel med bakteriedrepende og soppdrepende egenskaper.

Av Dr. Helge Bengtsson

Det kan finnes øyekosmetikk, negleherdere og håndkremer, lakk, blekk og lim. Quaternium kan frigjøre formalin og føre til utslett for formalinallergikere.

Allergien mot quaternium vil vedvare, også etter at eksemet er blitt bra. For å lette behandlingen, og for å forhindre tilbakefall, må man derfor unngå kontakt med det man av erfaring vet man ikke tåler.

my box