Orf

Orf er en virusinfeksjon som finnes hos mange geiter og sauer. Det er spesielt lammene som har infeksjonen.

Av Dr. Helge Bengtsson

Slaktere og andre som tilbereder sau og geiter, spesielt hodet på dyrene, kan få en virusinfeksjon som ser ut som byller.

Virusbyllene er ofte lokalisert til fingrene og kommer etter en inkubasjonsperiode på 5 - 6 dager. Byllene kan bli flere centimeter store og ser ut som en bakterieinfeksjon, men antibiotika har ingen virkning.

Det kan komme en lettere feber som aldri overstiger 38 grader. Byllene heler opp og forsvinner av seg selv etter 3 - 6 uker.

my box