Neotigason

Neotigasontabletter (acitretin) brukes ofte ved psoriasisformer som er spesielt kraftige eller utbrette.

Av Dr. Helge Bengtsson

Det kan for eksempel være pustuløs psoriasis, erythrodermisk psoriasis eller hvor psoriasisen er utbredd over et stort område av hudoverflaten.

Det brukes også ved kraftig psoriasis i håndflater og fotsåler. Medisinen brukes sjelden på psoriasis leddbesvær.

Det kan bli store skadevirkninger på ufødte barn hvis gravide bruker Neotigason. Det er i tillegg risikabelt å få barn de to første år etter avsluttet behandling og man er derfor forpliktet til å bruke prevensjonsmiddel under hele behandlingstiden og i minst to år etter avsluttet behandling.

Tablettene tas ofte på kveldstid sammen med mat eller et glass melk.
Det dreier seg ofte om langtidsbehandling som kombineres med salvebehandling for psoriasis og lysbehandling. Medisinen er ikke en kurativ behandling men en påvirkningsbehandling. Tilstanden blir bedre mens man tar medisinen men virkningen avtar når man slutter.

Det tas blodprøver og graviditetstest før behandlingen og regelmessig etter behandlingen er startet. Prøvene tas også etter at behandlingen er avsluttet i 2 år.

Neotigason er til stor hjelp for mange som har kraftig psoriasis med nedsatt livskvalitet. Når de fleste ikke bruker medisinen skyldes det bivirkningene i form av tørr hud, tørre lepper, mindre ledd- og muskelsmerter, tørre slimhinner med mer. Indre organer som lever og skjelett med mer kan også bli påvirket.

Neotigason kan også brukes ved sjeldnere sykdommer som darriers sykdom, hyperkeratosis palmoplantaris, keratoderma punctata, pityriasis rubra pilaris, ichtyosis og lichen ruber planus med flere.

my box