Neomycinallergi

Neomycin er et bakteriedrepende stoff som tidligere fantes i flere reseptpliktige salver, kremer osv.

Av Dr. Helge Bengtsson

Allergien vil bestå lenge, også etter at eksemet er blitt bra.

Neomycin brukes ikke lenger i skandinavia, men finnes i kremer kjøpt i andre land.

my box