Muggsoppallergi

Muggsopper finnes i luften ute og i mindre konsentrasjon i normale boliger. I uteluften er den største konsentrasjonen fra juli til september og forsvinner når det er frost.

Av Dr. Helge Bengtsson

Muggsopper finnes i øket konsentrasjon i kjellere, uthus med fuktig treverk og i "syke hus", og kan der gi anledning den spesielle mugglukten.

For rom med stor konsentrasjon av muggsopper er det oftest en av muggsoppene som er øket. Den sterke lukten kan gi anledning til irritasjon av slimhinnene.

Hos multiallergikere som er allergiske mot flere ting, kan det også bli reaksjoner på muggsopper og man gjør derfor en allergitest (prikktest) mot flere muggsopper (cladosporium, alternaria, aspergillus, mucor og penicillium). Man kan også ta blodprøver for å påvise en allergi, men den har en litt mindre overensstemmelse med virkeligheten.

De som arbeider på sagverk eller møller, og bønder som arbeider med siloer har lettere for å utvikle muggsoppsallergi enn andre. Det kan da være en yrkesallergi.

Slimhinnesymptomene er først og fremst symptomer fra øyne, nese, bronkier og lunger. Man kan få øyekatarr, høysnue, bronkitt, astma. Behandlingen av slimhinneplagene kan skje med medisiner (øyedråper, nesespray, inhalasjoner og tabletter). En viktig del av behandlingen er også at man unngår steder med muggsoppslukt (kjellerlukt) og steder hvor man vet det er mye fuktighet.

my box