Kusma (Parotitis epidemica)

Kusma er en akutt virusinfeksjon i spyttkjertler. Mange får testikkelbetennelse og hos noen fører det til sterilitet.

2 - 3 uker etter smitte kan det oppstå moderat feber (37,5 - 38 grader). Spyttkjertlene blir hovne og ømme. Det er en viss fare for sterilitet hos gutter som blir smittet i puberteten. Derfor er det innført vaksinasjon for alle. Det finnes ikke antibiotikabehandling. Lett smertestillende kan brukes ved stor ømhet. Sykdomsutsiktene er gode for ukomplisert parotitt (kusma). Symptomene minsker etter en og en halv til to uker. Ved hjernebetennelse kan det forekommer nedsatt hørsel eller nedsatt ktaft i musklene på grunn av påvirkning av nervene. Parotitt (kusma) er mindre hyppig i Norge nå på grunn av vaksinasjonsprogrammet.

På dansk kalles kusma for fåresyke og på svensk for påssjuka.

my box