Keratosis pilaris

Keratosis pilaris er en follikulær hyperkeratose. Det er en fortykkelse av huden rundt håret. Ofte kan det se ut som "gåsehud", men tilstanden er varig og skyldes ikke kulde.

Av Dr. Helge Bengtsson

Keratosis pilaris er nesten alltid et "normalt" fenomen som ikke gir symptomer.

Ofte utvikler den seg i begynnelsen av puberteten og finnes enten over hele kroppen eller kun på overarmer og lår, den kan også utvikles i barndommen.

Det kan også finnes i barndommen. Det er offtest atopikere som får keratosis pilaris. Atopikere er de som har en lett kløende hud og som i noen tilfeller kan utvikle eksem eller plager fra slimhinnene på grunn av irritasjon eller allergi. I sjeldne tilfeller ses det ved mere alvorlige hudsykdommer.

Konklusjon
Keratosis pilaris er et normalt fenomen som ikke i seg selv gir noen symptomer. Det er ofte klokt for alle atopikere å smøre seg med fuktighetskremer og salver for å minske tendensen til kløe.

Keratosis pilaris er mindre synlig om sommeren fordi soling fortykker huden. Soling er også bra for den atopiske huden, fordi den minsker kløe- og eksemtendensen.

my box