Isotretinoin (Orifarm)

Isotretinoin tabletter (Orifarm) brukes til behandling av kraftig kvisedannelse (akne) som gir nedsatt livskvalitet med mer.

Av Dr. Helge Bengtsson

Isotretinoin er forbeholdt kvisesykdommer som ikke blir bedre av annen behandling. Medisinen brukes ofte i en periode på 4 - 6 måneder. Den er en behandling som minsker plagene. Den gode effekten kan vedvare i flere år.

Det gis enten alene eller sammen med salvebehandling.

Kvinner i fertil (kjønnsmoden) alder bør i følge reglene helst ikke bruke Isotretinoin. Hvis de likevel får medisinen kan den kun skrives ut til 30 dagers behandling av gangen. Graviditetstest må være negativ ved hver reseptutskriving. Prevensjonsmetoden må noteres i journal.

Det er viktig å vite at Isotretinoin ikke får tas av gravide og at man ikke får bli gravid 1 måned etter avsluttet behandling. Det er derfor nødvendig at man bruker en sikker prevensjonsmetode under behandlingen og 1 måned etter avsluttet behandling. Det er også viktig å ta graviditetstest før behandlingstart, under behandling og en måned etter avsluttet behandling.

Kvinner som er i en alder hvor de kan bli gravide kan kun få Isotretinoin i 1 måned om gangen. Rekvisisjonen må leveres på apoteket innen 7 dager etter at den er mottatt. (Restriksjoner fra juni 2004).

Det er ingen restriksjoner for menn som behandles med Isotretinoin å skaffe barn.

Tablettene tas sammen med mat. Moderat alkoholinntak til mat er greit.

Det kan også forekomme forandringer av leverenzymer og fettstoffer i blodet (lipider). For å kontrollere blodverdiene tar man blodprøver før man starter behandlingen, under, og en måned etter avsluttet behandling. Hvor ofte man tar blodprøver er en individuell vurdering. I tillegg tar man regelmessig graviditetstest.

I de fleste andre skandinaviske land og i øvrige vestlige land er det registrert og godkjent og brukes mye mer enn i Norge.

Det er ofte bivirkninger fra slimhinnene i form av tørre lepper og svie i munnslimhinnen ved bruk av Isotretinoin . I tillegg kan det oppstå mindre ledd- og muskelsmerter og tørr hud.

Man kan reagere på sollyset ved å bli forbrent, så vær forsiktig i sommerhalvåret og ved sydenturer under inntak av medisinene og 1 måned etter avsluttet behandling.

Isotretinoin gis ikke til de som har Morbus Crohn eller Ulcerøs Colit som er aktiv.

Forsiktighet utvises ved tidligere depresjon.

my box