Hjelpestønad

Du kan få hjelpestønad dersom du har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade eller en medfødt funksjonshemming.

Denne instruksjonen er en hjelp til deg som har små barn med atopisk eksem.

Hjelpestønad er en trygdeytelse som går på tid, ikke utgifter til medisiner, salver, bandasjer med mer.

Hvis du bruker mer enn en time daglig til ekstra pleie og ekstra stell av barnet på grunn av den atopiske sykdommen, bør du søke hjelpestønad.

Normalt har din lege ordinert ekstra smøringer med ikke-medisinske salver og med medisinske salver tilsammen minimum tre ganger daglig. Noen ganger blir det enda flere ganger.

Legen har også ordinert hyppigere bleieskift for at det ikke skal oppstå eksem i bleieområdet.

Salverester, sårsekret og blødninger fører til hyppigere vask av ditt barns klær.

Skjemaet for hjelpestønad kan du få på ditt lokale NAV kontor. Du finner det også på www.nav.no eller du kan få det tilsendt fra NAV hvis du ringer dit og ber om det. Skjemaet skal fylles i av deg og din lege. Du kan enten fylle i din del og levere det til NAV lokalt så sender de det til legen. Du kan også ta ferdig utfylt skjema med til legen og be legen fylle i sin del.

Husk at det er tiden til ekstra pleie og stell av sykt barn som skal beskrives i skjemaet.

Hvis du får bevilget vanlig hjelpestønad får du utbetalt ca. 1000 kroner i måneden. Beløpet er skattefritt.

Når barnet kommer opp i skolealder regner man med at de kan klare seg mer selv og da vil også hjelpestønaden falle bort.

my box