Hesteallergi

Mange ungdommer rir, spesielt jenter, og riding har stor pedagogisk og sportlig betydning. Det er derfor en stor tragedie for dem som rir å bli allergisk mot hester.

Av Dr. Helge Bengtsson

Allergien kan påvises ved prikktesting, men ofte finnes det mistanker om hesteallergi før testingen. Allergien skyldes mest proteinene i fettstoffene i hestens hår, men også proteiner i urin og proteiner i svette med mer.

Mange reagerer med nysninger og hovne slimhinner i nesen, og eventuelt kløe i øynene. Noen får også bronkitt eller astmasymptomer.

Allergien vil også kunne øke kløen i huden eller øke atopisk eksem.

Atopikere bør vektlegge utendørs omgang med hester for å unngå å utvikle hesteallergi.

Mange tror feilaktig at de er hesteallergiske fordi de reagerer med irritasjon fra nese, øyne eller lunger når de kommer inn i stallen, men disse reaksjonene kan også være irritasjonsreaksjoner pga stallukten eller kraftig støv med mer. For gressallergikere kan det også være reaksjoner på halm og høy.

Hvis man er hesteallergiker bør man ikke omgås hester mer. Det er ikke et spørsmål om man klarer å omgås hestene, men et spørsmål om at man kan bli verre og utvikle allergiske symptomer på hud og slimhinner som kan minske livskvaliteten senere i livet.

my box