Guttat Hypomelanosis (White Spots, små hvite flekker)

Guttat Hypomelanosis er 2-5 millimeter store hvite flekker som kan ses hos en del lyshudede. Flekkene kan forekomme på ben, hender eller underarmer.

Av Dr. Helge Bengtsson

Sykdommen gir ingen plager lokalt og flekkene er avgrensede. Det er mest kvinner over 45 år som får Guttat Hypomelanosis.

Tidligere soling kan være medvirkende årsak til tap av pigmentceller og elastiske tråder i huden.

Behandlingen går ut på å smøre de hvite flekkene med for eksempel Aberela eller Differin krem. Effekten er imidlertid moderat.

my box