Granuloma annulare

Granuloma annulare har ikke noe norsk navn. Ofte ses små knuter som kan sitte halvsirkelformet eller sirkelformet i huden.

Av Dr. Helge Bengtsson

Det kan komme i alle aldre og alle steder på kroppen, men forekommer oftest hos barn og unge på armer og ben.

Hos noen har granuloma annulare sammenheng med diabetes. Derfor bør man undersøke dette.

Årsaken til sykdommen er ukjent, og sykdommen forsvinner oftest spontant i løpet av 1/2 - 4 år. Sykdommen kan i noen tilfeller forsvinne fortere ved dermojetbehandling.

Granuloma annulare gir ikke anledning til sykdomsfølelse eller feberfølelse. Sykdommen finns alene i huden.

my box