Geografisk tunge (Lingua geografica)

Noen får uten kjent årsak områder på tungen som er mer røde og glatte enn den øvrige tungeoverflaten. Dette kalles geografisk tunge.

Av Dr. Helge Bengtsson

Når dette undersøkes i mikroskop ser man at slimhinnen rett og slett er tynnere med færre kjertler enn normalt.

Geografisk tunge er et normalt fenomen som i de fleste tilfeller ikke er koblet til noen andre sykdommer.

Geografisk tunge kan forveksles med infeksjoner og derfor tas det ofte dyrkning for soppinfeksjon for å utelukke dette.

I en del tilfeller blir tungen mer følsom. Den svir lettere ved inntak av mat pga. varme, kulde, krydder m.m. Noen kan også oppleve at sterk tannpasta kan svi på tungen.

Geografisk tunge kan man ha i mange år. Fenomenet kan uten videre forsvinne uten at man vet noen årsak.

my box