Erythema multiforme

Erythema multiforme er runde røde millimeter til centimeter store utslett i huden. Ofte kommer disse plutselig, provosert av en forkjølelse eller annen luftveisinfeksjon.

Av Dr. Helge Bengtsson

Andre infeksjoner kan også fremprovosere erythema multiforme.

Erythema multiforme kan også komme i forbindelse med visse typer av medisiner (spesielt antibiotika).

En del pasienter som får erythema multiforme har verken hatt en kjent infeksjon eller har fått medisiner. Det finnes altså ofte ingen åpenbar årsak til sykdommen.

De lette tilfeller krever ingen behandling. Eventuelt gis lokalbehandling med kortisonkremer.

I kraftigere tilfeller må det gis prednisolon tabletter som behandling.

Sykdommen forsvinner enten spontant eller lar seg kurere.

my box