Erythema chronicum migrans

Et rødt utslett som sprer seg ringformet over et cm. stort område i løpet av måneder kan være erythema chronicum migrans.

Av Dr. Helge Bengtsson

Plagene er relativt små, men det kan være litt kløe i området.

Ofte husker man at det begynte med et stikk fra et insekt (skogflått).

Det viser seg at utslettet ofte kommer på grunn av en bakterie (borrelia) som man blir smittet med i forbindelse med insektsbittet.

Utslettet kureres med antibiotika.

I tillegg til hudutslettet kan det komme plager fra leddene (arthritplager) og man kan også bli syk med høy feber. Det er derfor fornuftig å fullføre antibiotikakuren nøye, også selv om hudplagene minsker i løpet av behandlingsperioden.

Se også pasientinstuksjonen om skogflått.

my box