Ercoquin

Ercoquin (og plaquenil) brukes mest som antimalariamiddel.

Av Dr. Helge Bengtsson

Det brukes også på noen hudsykdommer. For eksempel lupus erythematosus og porhyria cutanea tarda. Det brukes også på reumatiske og psoriatiske leddbesvær. Tablettene gis ikke til gravide. Ercoquin har interaksjon med Digoxin (hjertemedisin) og Cimetidin (magesårsmedisin).

Medisinen kan påvirke blodcellene og derfor tar man regelmessige blodprøvekontroller mens man tar medisinen. Hvis det dreier seg om langtidsbehandling med store doser gjør man regelmessige øyekontroller hos øyelege.

Tablettene tas til måltid.

my box