Cialis (Tadalafil)

Cialis er tabletter mot impotens.

Av Dr. Helge Bengtsson

Man starter gjerne med en dose på 10mg. Ved behov kan dosen økes opp til 20mg. Man bør ikke ta mer enn 1 dose per dag.

Tablettene bør helst tas 1 time før seksuell aktivitet, men har virkning i 4 – 5 timer etter inntak. Hvis tablettene blir tatt samtidig med mat kan virkningen bli forsinket.

Cialis virker bare ved seksuell stimulering!

Bivirkninger
Hodepine, nesetetthet, magesmerter, rødming, synsforstyrrelser

NB! Står du på medikamenter mot angina pectoris må du ikke bruke Cialis!

my box