Chrysanthemumallergi (Sesquiterpene lactone mix)

Kurvplantefamilien inkluderer dyrkede chrysanthemum og ville slekter som prestekrage, asters og løvetann.

Av Dr. Helge Bengtsson

Et stoff i plantesaften - sesquiterpene - finnes i over 600 variasjoner i kurvplantefamilien og kan gi allergi. Det finnes mest i blad og stengel, men også i andre deler av plantene.

Det kan utløses eksem etter kontakt med blomstene. Først og fremst på hender og i ansikt.

Det er ofte hageinteresserte eller de som jobber profesjonelt i blomsterbutikker og gartneri som får denne allergien.

Kurvplantefamilien (asteraceae) er så stor at selv om man slutter i jobben med crysanthemum vil man ofte få eksem på grunn av reaksjoner mot ville blomster i kurvplantefamilien. Insektene utfører hovedparten av bestøvningen, men noen ganger er det vindbestøvning.
Det ses ofte ansiktseksem på solrike dager. Det er under diskusjon om det mest skyldes reaksjon på vindbåren pollen eller sol + planteallergen.

Det akutte eksem behandles som ved vanlig eksembehandling med kremer og salver. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt med tablettbehandling.

Man kan også ved chrysanthemumallergi reagere på pyretrum som brukes som sprøytemiddel mot lopper og andre insekter. Det finnes også i NIX-krem og i NIX-sjampo. Man må derfor unngå disse produktene for ikke å få allergiske reaksjoner.
Man skal også unngå kamilleblomst og malurtprodukter.

Chrysanthemumallergi kan bekreftes ved allergitesting (epikutantesting).

Chrysanthemum tilhører kurvplantefamilien (Asteraceae tidligere compositae).
Mange arter i kurvplantefamilien som har vist allergi eller kryssreaksjon for chrysanthemumallergikere.

Nedenfor kan du se de viktigste av disse. Noen av bildene er lånt fra Botanisk Museum.

Ville kurvblomster i Norge:

Hvit gåseblomst (Anthemis arvensis)
Gullkrage (Chrysanthemum segetum)
Balsam (Chrysanthemum balsamita)
Balderbrå (Matricaria inodora)
Fjell solblomst (Arnica alpina)
Nyseryllik (Achillea ptarmica)

 

Ville + dyrkede:

Crysanthemum parthenium
Crysanthemum Coccineum (Pyretrum rosum)
Crysanthemum maximum
Crysanthemum x Morifolium (Garden Crysanthemum)
Crysanthemum indicum
Crysanthemum Leucanthemum (Prestekrage)
Crysanthemum x Hortorum

Crysanthemum frutescens (Margueritt)

my box