Celebra

Celebra er en medisin som minsker de ikkebakterielle betennelsestilstandene i leddene. Det brukes ved artroser, ved reumatoid artritt og ved psoriasis artritt.

Av Dr. Helge Bengtsson

Medisinen tas 1 – 2 ganger daglig og minsker ømheten og stivheten i leddene. Det gir også større bevegelighet i leddene.

Celebra kan tas med eller uten mat. Ved dårlige nyrer og dårlig lever må man starte med en lavere dose enn normalt. Medisinen kan tas sammen p-piller, diabetesmedisiner, soppmedisiner og magesårmedisiner.

Når det gjelder behandlingen av psoriasis artritt og reumatoid artritt vil ofte varme og lysbehandling i tillegg til tablettbehandlingen være en fordel. Derfor arrangerer staten klimabehandlingsreiser til syden.

Ved alvorlige leddbesvær må pasienten også tilses av reumatolog.

my box