Bi- og vepseallergi

Giftene fra bistikk eller vepsestikk gir normalt hevelse og rødme på stikkstedet som er ubehagelig. Noen ganger kan giftene også gi en følelse av ubehag i kroppen. De som har en atopisk disposisjon vil ofte reagere med kraftigere utslett og hevelse på stikkstedet.

Av Dr. Helge Bengtsson

En del får vepseallergi eller biallergi hvis de er stukket flere ganger. Det er ingen kryssreaksjon mellom biallergi og vepseallergi, så normalt er man allergisk mot en av delene.

Symptomer
Symptomene ved en allergisk reaksjon er en større hevelse, rødme og ømhet lokalt ved stikkstedet. Deretter eventuelt elveblest og hevelse andre steder i huden. Ved kraftige reaksjoner kan man få astmasymptomer og blodtrykksfall (allergisk sjokk).

Behandling
Behandlingen av lette allergitilfeller med hevelse i huden og elveblest er antihistaminer og kortisontabletter. Ved alvorligere allergireaksjoner med påvirkning av luftveier og blodtrykk gis adrenalin med Jext og EpiPen. Det finnes både til barn og voksne.

Testing
Allergi for bi og veps kan bekreftes/konstateres ved prikktest. Ved allergi for bi og veps får du en resept på EpiPen som du kan ha i tilfelle du skulle bli stukket. I noen tilfeller med elveblestsymptomer kan det også bli snakk om at du får kortisontabletter å ha i reserve.

Hvis du blir stukket og i en nødsituasjon behandler deg selv, må du uansett oppsøke legevakt/sykehus så hurtig som mulig.

my box