Ansatte

Ann-Kristin Holm er legesekretær. Hun arbeider i med vortefjerning og operasjoner. Hun arbeider også med lys- og badebehandling. Ann-Kristin arbeider i tillegg med såromlegging.

Anne-May Grøteig er hjelpepleier. Hun arbeider med allergitesting og såromlegging. Anne-May assisterer ved lys- og badebehandlingen. Hun setter opp timeavtaler og innkaller pasienter. Anne-May arbeider også med operasjoner og vortefjerning.

       

Lene Hjelkrem Dirks er legemedhjelper og IT-ansvarlig. Hun assisterer ved lys- og badebehandlingen. Lene arbeider også med såromlegging. Hun arbeider i tillegg med vortefjerning, PDT-behandlinger og operasjoner. Lene deltar i fotoarbeidet, botoxgruppa og på sopplaboratoriet.

Helge Bengtsson er hudlege. Han står for alle konsultasjoner, og er ansvarlig for diagnostikken og behandlingen.

Ingrid Novi er legemedhjelper og jobber 50 %. Hun er leder for lys- og badebehandlingen. Hun har ansvaret for epikriseskrivingen og arbeider med allergitesting.

Liv-Karin Henriksen er helsesekretær. Hun arbeider med såromlegginger. Liv-Karin assisterer ved operasjoner, prikktesting, PDT-behandling, vortefjerning, gynekologiske undersøkelser, lys og badebehandlinger og er med i botoxgruppa. Hun informerer om psoriasis og, kjønnssykdommer, hudkreft og allergi på distriktets skoler og deltar på psoriasisforeningsmøter. Liv-Karin forestår kontakten med NAV Helsetjenesteforvaltning og administrerer turnus- og ferielister. Hun deltar i fotoarbeidet.

Hilde Hannestad Johansen er hjelpepleier. Hun assisterer ved lys- og badebehandlingen. Hilde arbeider også med såromlegging.

Mette Ellingsen er regnskapsfører og administrativ leder. Hun administrerer turnus- og ferielister. Mette bistår i arbeidet med neglsykdommer og ved sopplaboratoriet. Mette assisterer ved operasjoner, allergitesting, allergivaksinering, såromlegging, vortefjerning og gynekologiske undersøkelser. Hun deltar i arbeidet med eksemskolen.

       
   

Nina Andresen er legemedhjelper. Hun jobber på laboratoriet. Nina arbeider også med prikktesting, allergivaksinering og såromlegging. Nina setter opp timeavtaler og innkaller pasienter. Hun assisterer også ved operasjoner, vortefjerning og gynekologiske undersøkelser. Nina deltar i stomiforeningens møter. Hun deltar i arbeidet med eksemskolen.

       
my box