Sårvårdsboken

Informasjon om sårbehandling. Utarbeidet av Regionsykehuset i Örebro.

Lenker til spesifikk informasjon

Arterielle sår
Diabetessår
Kompresjonsbandasjer
Kompresjonsstrømper
Pumpestøvelbehandling
Trykksår
Venøse leggsår

my box