Rikshospitalet - Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser er et tverrfaglig, landsdekkende kompetansesenter, som tilbyr informasjon, rådgivning og kursvirksomhet om sjeldne diagnoser.

http://www.sjeldnediagnoser.no/

Lenker til spesifikk informasjon

Epidermolysis bullosa
Ichtyose

my box