Oslo Universitetssykehus

Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av blant annet Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Oslo universitetssykehus leverer spesialisthelsetjenester og ivaretar både lands-, regions- og lokalfunksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på 17 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for en betydelig andel av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

www.oslo-universitetssykehus.no

Lenker til spesifikk informasjon

Epidermolysis bullosa
Føflekkreft
Genital herpes simplex
Ichtyose
Klamydia
Lichen planus
Lichen sclerosus
Syfilis
Vulvodyni

my box