NIFS (Norsk interessefaggruppe for sårheling)

NIFS er en ideell organisasjon for helsearbeidere som er opptatt av eller arbeider med kroniske sår eller sårproblematikk.

http://www.nifs-saar.no

Lenker til spesifikk informasjon

my box