Inneklima.com

Kunnskapsbank om innemiljøspørsmål. Sidene er et resultat av mange års arbeid ved prosjektet "Åpen rådgivningstelefon" på Voksentoppen senter for barn med astma og allergi/Voksentoppen universitetsklinikk ved Dr. Kjell Aas.

http://www.inneklima.com/

Lenker til spesifikk informasjon

Astma
Husstøvmidd
Latex

my box