Huddoktor.no

Pasientenes område på Huddoktor.no inneholder relevant informasjon om de mest alminnelige hudsykdommene, hvordan de kan forebygges og behandles. Huddoktor.no gir pasienter og pårørende mulighet til å holde seg oppdatert om den nyeste forskningen.

http://huddoktor.no/patient

Lenker til spesifikk informasjon

Akne
Atopisk eksem
Føflekkreft
Hodelus
Håndeksem
Neglsopp
Psoriasis
Skogflått
Soppinfeksjon

my box