Folkehelseinstituttet

Nasjonalt folkehelseinstitutt arbeider for å bedre befolkningens helse ved å styrke det forebyggende helsearbeidet i samfunnet.

http://www.fhi.no

Lenker til spesifikk informasjon

AIDS-info
Astma
Borreliose
Brennkopper
Erysipeloid
Erythema infectiosum
Exanthema subitum
Flått
Gonoré
Herpes simplex
Hodelus
Klamydia
Kondylomer
Leishmaniasis
Lopper
Meslinger
Røde hunder
Skabb
Soppinfeksjon
Svømmekløe
Syfilis
Vorter

my box