Barnelegesenteret

Fokus på barn med astma, allergi og eksem. Temaartikler innenfor disse områdene. Spørsmål/svartjeneste. Profesjonssenter for helsepersonell som retter seg mot astma, allergi og eksem hos barn.

http://www.barnelegesenteret.com

Lenker til spesifikk informasjon

Astma
Barneeksem
Burotallergi

my box