European Wound Management Association

EWMA er en paraplyorganisasjon for europeiske sårbehandlingsforbund.

http://www.ewma.org/

Lenker til spesifikk informasjon

my box