Dressings.org

Informasjon om et stort antall sårbehandlingsmaterialer

http://www.dressings.org

Lenker til spesifikk informasjon

Acticoat
Allevyn
Aquacel Ag
Aquacel
Biatain
Coban
Contreet
IntraSite gel
Iodosorb
Jelonet
Mepilex
Mepitel
OpSite Flexigrid
Setopress
Tegasorb
Tensopress
Tielle
Zincaband

my box