Sårbogen

Sårbogen er et interaktivt uavhengig faglig forum for helsepersonell med interesse for sårbehandling.

http://www.saarbogen.dk

Lenker til spesifikk informasjon

Arterielle sår
Diabetessår
Distal blodtryksmåling
Kompresjonsbehandling
Pumpestøvelbehandling
Smertebehandling
Venøse leggsår

my box