Xanthelasmata

Xanthelasmata er flate eller lett opphøyde hudfargede eller hvitgule infiltrater rundt øynene og på øyenlokkene.

Av Dr. Helge Bengtsson

Disse er godartede dannelser som i sjeldne tilfeller kan henge sammen med sykdommer inne i kroppen.

Hvis de fjernes er det av kosmetiske grunner. Det er ofte vanskelig å fjerne disse, men både frysekirurgi, brenning og etsing med trikloreddiksyre eller aluminiumklorid kan brukes.

Xanthelasmata utvikler seg aldri til hudkreft, og det utvikler seg aldri forandringer som innvirker på synet.

my box