Vannkopper (Varicellae)

Vannkopper er en smittsom virusinfeksjon. Det er først og fremst en barnesykdom. På grunn av smittsomheten vil alle barn som ikke lever isolerte få sykdommen.

Tiden fra smitte til sykdommen bryter ut (inkubasjonstiden) er 13 – 21 dager. Sykdommen smitter fra 2 – 3 dager før utslettet kommer, til blemmene er omdannet til skorper. Feberen er 37,5 – 38,5° og sykdomsfølelsen er ikke så stor. Trøtthet og muskelømhet kan forekomme.

Utslettet starter med røde flekker som utvikler seg til blemmer. Blemmene kommer i bølger, så mange stadier kan forekomme samtidig.

Vannkoppene er flest på kroppen, overarmer og lår.

Voksne som får vannkopper kan bli veldig syke og det er inntruffet dødsfall.

Sykdommen krever normalt ingen spesiell medisinsk behandling. Enkelte ganger kan det komme brannkopper i tillegg som må behandles. I enkelte tilfeller kan det oppstå hjernebetennelse som må behandles, selv om den pleier å gå over av seg selv.

Vannkopper skyldes VZ-virus (Varicellae Zoster virus). Det er samme virus som hos 25% av alle eldre gir Helvetesild (Herpes zoster).

Vannkopper kalles vattkoppor på svensk og skoldkopper på dansk.

my box