Trichomonas

Infeksjon med Trichomonas (Flagelat) var mer vanlig tidligere. Etter at behandling med Metronidazol (Flagyl) ble innført er sykdommen sjelden.

Av Dr. Helge Bengtsson

50% av alle kvinner får øket utflod som kan være gulgrønn og illeluktende. Nesten ingen menn får symptomer.

Trichomonas ses i mikroskop på legekontoret. Trichomonasinfeksjon finnes oftest samtidig med bakteriell vaginose (vaginitt).

my box