Tatoveringsallergi

Reaksjoner mot tatoveringsfargene forekommer nå og da. En del av disse reaksjonene er allergiske.

Av Dr. Helge Bengtsson

Blåfargen cobolt er oftest grunnlaget for blåfargen. Coboltallergi er veldig alminnelig, spesielt hos kvinner. Ofte gir dette eksemer i de blåfargede områdene av tatoveringen.

Grønnfargen inneholder krom. Kromallergi er hyppigere hos menn enn hos kvinner, spesielt de som har arbeidet i sementindustrien. Allergien viser seg ved eksemer i de områdene av tatoveringen som er grønnfargede.

Rødfargen inneholder kvikksølv. Kvikksølvallergi er sjelden men kan utløse eksemreaksjoner i rødfargen i tatoveringen.

Gulfargen inneholder kadmium. Det er sjelden at det er allergi mot gulfargen. Kadmium i gulfargen vil sammen med lys gi en fototoksisk effekt. Det betyr at for eksempel sjømenn som har tatoveringer og seiler i sydlige farvann vil kunne få eksemreaksjoner i gulfargen. Svenske sjømenn er spesielt utsatte på grunn av gulfargen i det svenske flagget.

Det er sjelden at tatoveringsfargene fremkaller allergier men det kan skje. Ofte er det slik at allerede eksisterende allergier gjør at man reagerer på tatoveringene.

Eksemet behandles med kortisonkrem. Ved veldig kraftige reaksjoner kan det bli aktuelt med fjernelse av den del av tatoveringen hvor fargen finnes.

my box