Sweets syndrom

Sweets syndrom er rødme og hevelser i huden som kan komme etter en luftveisinfeksjon 1 – 3 uker tidligere.

Av Dr. Helge Bengtsson

Noen ganger kommer det uten en tidligere kjent infeksjon. I noen tilfeller kan man se små pustler i kanten av utslettet.

Oftest kommer det en lett feber samtidig med hudforandringene.

Blodprøvene viser forhøyet senkning og øket antall hvite blodlegemer. Man kan også se et øket antall hvite blodlegemer ved prøve fra hudutslettet.

I en del tilfeller av Sweet’s syndrom har man i tillegg til hudforandringene også vondt i leddene.

Behandlingen består av tablettbehandling med prednisolontabletter (kortisontabletter) og smøring med kortisonkrem.

my box