Solare keratoser (senile keratoser)

Solare keratoser kalles også aktinske keratoser og er et tegn på sterkt solskadet hud. På lyseksponert hvit hud opptrer skjellende, røde flekker, sjelden kun en, men oftest flere i grupper.

Av Dr. Helge Bengtsson

Ansiktet og håndrygger er mest utsatt. Ofte er det sårdannelser og tegn på betennelsesreaksjon og huden i området rundt bærer andre tegn på solskade, f.eks. rynket, tynn hud med ujevn pigmentering.

Solare keratoser kan være et forstadie til hudkreft, de er såkalt premaligne forandringer. Trolig er imidlertid få promille av de mange solare keratosene egentlig premaligne og en del av dem går tilbake av seg selv.

De er svært vanlige hos eldre mennesker (de kalles også senile keratoser) som har vært sterkt soleksponert gjennom livet, enten i arbeid eller fritid.

På Hudlegekontoret behandler vi ca. 700 pasienter med solare keratoser om året.

I og med at solare keratoser oftest opptrer i grupper og med tildels sterkt solskadet omliggende hud, kan forandringene ganske ofte ikke fjernes i sin helhet. Derfor fjerner man de største eller tar bare ut en vevsprøve (biopsi). Den alminneligste måte å fjerne keratosene på er ved frysebehandling eller ved elektrokoagulasjon. Frysebehandling er behandling med flytende nitrogen (-195,6 grader). Det blir ømhet og sår når cellene dør.

Ved PDT-behandling belyses de solare kerartoser etter at det er smurt på levulinsyre (Metvix krem). Ved ``forbrenningen`` dør de forandrede celler og det blir sår.

Ved behandling med Aldara krem behandles de solare keratoser 3 ganger pr.uke i 4-8 uker og de dårlige celler dør og det blir sår.

my box