Skogflått (stakkar)

Skogflått som også kalles "stakkar" i Mossedistriktet er en midd som finnes mest i kystområdet i Norge og er vanlig i Mossedistriktet.

Av Dr. Helge Bengtsson

Larvene og nymfene lever på mus og fugler. Den voksne skogflåtten kan feste seg på mennesker og den suger blod i ca. 10 døgn.

Hunnen er ca. 3 mm. stor, og selv om stikket er smertefritt vil den ofte bli fjernet på grunn av kløe og irritasjon. En kan også finne larver og nymfer på mennesker. Larvene er så små og sitter så løst at de lett kløes av uten at en blir klar over hvilket dyr som har forårsaket kløen. Nymfene er også lette å fjerne. De voksne hunnene er mye større og sitter festet i huden.

For å fjerne skogflåtten (skaubjønnen) kan man bruke en pinsett. Man kan også fjerne den med fingrene. Pass på at hele flåtten blir fjernet. Man må unngå at flåtten går i stykker og hodet blir sittende igjen i huden.

Skogflåtten (skaubjønnen) kan overføre sykdommer til mennesket (borrelia med flere). Det kan også føre til hudforandringer særlig rundt bittstedet. Dette vil vise seg som en rød ring rundt stedet hvor flåtten har suget (erythema chronicum migrans). Ringen vil vokse uten å gi noe særlig besvær og bør behandles. Uten behandling kan bakterien gå inn i kroppen og gi symptomer fra hjerte og nervesystem.

Flått som fjernes innen 1 time etter at den har festet seg smitter i stort sett aldri. Flått som fjernes innen 12 timer smitter sjelden.

Noen steder i Norge kalles skogflått for hantikke. Skogflått eller skaubjønn kalles for skovflåt på dansk, og fästing på svensk.

my box