Seborroiske nevi

Seborroiske nevi, også kalt seborroiske vorter, finnes som vortelignende dannelser på huden hos voksne i alle aldre.

Av Dr. Helge Bengtsson

Særlig typisk sees de hos eldre mennesker. Det er ofte en viss familiær opphopning. Den vanligste lokalisasjonen er brystet og ryggen. Det er oftest enkeltstående vorter, mørke (brune eller svarte) som ligger ovenpå hudoverflaten. De kalles også visdomsflekker.

Årsaken til dannelsen av seborroiske nevi er ukjent. l omfang blir de 1-2 cm, sjelden mer. De gir i seg selv ingen symptomer, men irritasjon av klær kan gi kløe.

Seborroiske vorter er som regel lette å skille fra vanlige føflekker (pigmentnevi) og føflekkskreft (malignt melanom) ved at de:

  • ligger over huden (på huden)
  • har uregelmessig vortelignende overflate

Noen seborroiske vorter kan være flatere og mindre pigmenterte. De finnes oftest på kinnet og kan forveksles med lentigo maligna.

Andre igjen kan ha litt grov skjelling og minne om en solar keratose. Atter andre seborroiske vorter kan være irriterte og betente og minne om spinaliom.

Nesten alltid vil imidlertid utseendet og behandlingen forvisse oss om forandringens natur som en seborroisk vorte. Ved å skrape bort forandringen finner man tilnærmet normal hud under som blør punktformet.

Blødninger kan stanses med elektrokauter. Slike vorter er alltid godartede og trenger ikke å sendes til mikroskopisk undersøkelse.

Ved flere små seboroiske vorter kan behandlingen også være frysekirurgi.

my box