Sclerodermi (Systemisk sclerosis)

Systemisk sclerosis er en sykdom som både er lokalisert til huden og til organene i kroppen.

Det finnes mange navn på sykdommen; scleroderma, sclerodermia, acrosclerosis, systemisk scleroderma, progressiv systemisk sclerosis.

Typisk er at huden blir helt glatt og stiv på store områder. På fingrene kan huden strammes slik at de blir spisse, og i ansiktet kan huden strammes så munnen blir som en fiskemunn.

Sykdommen er som regel koblet til periodevis hvithet, smerter og sår i fingrene som kalles Raynauds sykdom.

Sykdommen i huden henger sammen med sykdommer i indre organer som spiserør, tarm, lunger, nyrer med flere. Ofte er bare noen av de indre organer rammet, sjelden alle. Man tror det dreier seg om at immunapparatet danner antistoffer mot egne celler, og en del av disse antistoffene kan måles i blodet.

Det er vanskelig å behandle systemisk sclerodermi. Ofte kan hudsymptomene lokalt lindres med ikke-medisinske salver eller kortisonsalver. Generell behandling med tabletter og intravenøs behandling har vært gjort med mange forskjellige typer av medisiner; steroider (kortison), penicillamin, ciklosporin med flere, men ingen har en kurerende effekt og de fleste bare en litt lindrende effekt.

my box