Rødsyke (Erysipeloid)

Erysipeloid skyldes bakterien Erysipelothrix rhusiopathiae som kan finnes i pattedyr, fugler og fisk. Sykdommen kalles også rødsyke.

Av Dr. Helge Bengtsson

Slaktere, fiskere og kokker med sår eller rifter på hender og underarmer kan bli smittet ved håndtering av infiserte dyr eller fisk. Enkelte ganger kan det smitte ved bading hvis man har sår på benene. Sykdommen smitter ikke mellom mennesker.

Symptomene er et rødt inflammert område avgrenset mot normal hud. Normalt kommer symptomene en til tre dager etter infeksjon og kan ses oftest i huden på fingre, hender eller underarmer. Alle hudområder kan smittes ved kontakt med bakterien.

Erysipeloid kan behandles med penicillin, erytromycin, ciproflaxacin eller tetracyklin. De fleste blir bra etter noen uker også uten behandling.

På svensk kalles Erysipeloid for kjøttros.

my box